• Fiscaal Commissaris

  In Dutch only

  Problemen met de fiscale strategie?
  Of met de uitvoering?

  Een fiscaal commissaris kan de oplossing zijn

   

  Goed nadenken over de fiscale strategie. Daaraan ontkomt geen internationaal actief bedrijf anno 2019. De ‘schuldigen’ zijn het BEPS-project van de OESO en de daarop aanhakende EU-regelgeving – beide met vergaande gevolgen. Maar hoe stel je een fiscale strategie op? Hoe krijg je je fiscale risico’s duidelijk in beeld en hoe zorg je ervoor dat je fiscaal gezien in control bent? Zeker in (familie)bedrijven waar nog geen fiscalisten werken is dat een hele onderneming. Ik kan daarbij helpen – als fiscaal commissaris.

  Duidelijk
  Een commissaris wordt geacht het bedrijf waar hij toezicht houdt goed te kennen. Dat geldt evenzeer voor een fiscaal commissaris.* Ik lees bedrijfsdocumentatie, praat met medewerkers op fiscaal relevante posities en woon jaarlijks enkele vergaderingen in de boardroom bij. We willen immers een fiscale strategie ontwikkelen (en uitvoeren) die direct aansluit bij de doelstellingen van de onderneming. Een strategie bovendien die we duidelijk kunnen uitleggen aan de buitenwereld – de inspecteur van de Nederlandse Belastingdienst bijvoorbeeld. Maar zeker ook die in het buitenland. Hoe ga je als bedrijf om met vragen van buitenlandse belastingdiensten? Of met (internationale) tax audits? Hoe kan een tax audit in buitenland A de fiscale positie in buitenland B raken?

  Grond
  Maar, zult u mogelijk zeggen, ik heb toch een belastingadviseur? Die kan dat toch ook? Misschien, maar waarschijnlijk niet. Begrijp me niet verkeerd: het is allerminst mijn doel op de stoel van uw belastingadviseur te gaan zitten. Uw adviseur blijft doen wat hij moet doen: ervoor zorgen dat u aan uw (vele) fiscale verplichtingen voldoet. Maar hij wordt op een andere manier aangestuurd: gerichter en doeltreffender. Een consistente fiscale strategie geeft grond onder de voeten en maakt uw handelen inzichtelijk en verdedigbaar. Dat is een sterk punt als de inspecteur lastige vragen stelt of een boekenonderzoek laat uitvoeren.

  Effectief
  Als fiscaal commissaris kan ik u op een nog andere manier van dienst zijn. Ik kan de permanente toezichthouders (leden van de Raad van Commissarissen of een vergelijkbaar orgaan) in één of meer sessies kort maar krachtig ‘bijpraten’ over de ontwikkelingen op het gebied van international tax – met uiteraard speciale aandacht voor de effecten daarvan op hun toezichthoudende taken. Welke bedrijfsmatige en integriteitsrisico’s spelen er op fiscaal gebied en hoe kan je je daartegen wapenen? In een sessie van een dag laat ik een commissaris (of een groep van commissarissen) beslissingen nemen voor een denkbeeldig bedrijf over bijvoorbeeld uitbreiding, inkrimping of een fraudeonderzoek. Daarna confronteer ik ze met de fiscale gevolgen. De ervaring leert dat de deelnemers al snel met issues uit de eigen onderneming komen…
  Ook hier geldt: met meer grond onder de voeten kunnen toezichthouders hun werk gerichter en effectiever uitvoeren.

  * Formeel zal ik niet de status van commissaris hebben; ik ben fiscaal adviseur van de Raad van Bestuur.

  Leer ons kennen

  Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen?